05.06.2019

HHLA TK Eesti hakkab kasutama blockchain platvormi

HHLA kavatseb kasutada tarneahela tõhususe parandamiseks  blockchain platvormi tehnoloogiat. Just seepärast HHLA tütarettevõte Eesti sadamas HHLA TK Estonia AS osaleb merendussektorile ettenähtud TradeLens platvormi projektis. Kasutades blockchain platvormi saavad kõik autoriseeritud kasutajad vahetada infot ja dokumente logistika eri valdkondadest. Projekti eesmärk on saavutada tarneahela suurem läbipaistvus ja tõhusus.

„TradeLens on üks blockchain platvormi esimesi rakendusi, mille jaoks oleme leidnud praktilise rakenduse HHLA-s,” selgitab Jan Boverman, kes vastutab HHLA digitaalse ümberkujundamise eest ettevõtte arendamise juhina. „See uus teabe jagamise meetod peaks aitama meil paremini vastata klientide vajadustele. Andmevahetus sellel platvormil on võimalik mitte ainult avalikult, kuid ka väga turvalisel kujul. Konfidentsiaalsust tagatakse Smart Contacs abil."

TradeLens ühendab kogu tarneahela ühel platvormil. Terminalide operaatorid, nagu HHLA, saavad otsese side transpordiettevõtete ja teiste klientide või partneritega. Sellest tulenevalt on info kättesaadav reaalajas ja andmete kasutusõigused on pidevalt läbipaistvad.

Boverman kirjeldab oma nägemust järgmiselt: „Blockchain platvormi tehnoloogia võimaldab põhjalikult parandada globaalseid protsesse rahvusvahelises kaubanduses. Siiani on edusammud seiskunud infohoidlate tõttu ettevõttes, paberi või muude töömahukate protsesside tõttu ning juurdepääsuõigused andmetele, mida on lihtne manipuleerida. ”