Andmekaitseavaldus

Seda veebisaiti (edaspidi „veebisait“) haldab HHLA TK Estonia AS (edaspidi „meie“).

A. Isikuandmete töötlemine

Altpoolt leiate teavet selle kohta, kuidas meie veebisaidi kasutamisel teie isikuandmeid töödeldakse. Kui järgmistes punktides ei ole sätestatud teisiti, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus vajadusest võimaldada teil seda veebisaiti külastades kasutada kõiki soovitud funktsioone (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

B. Veebisaidi kasutamine

1. Veebisaidi külastamine

Avades meie veebisaidi, edastab teie brauser teatud andmed automaatselt meie veebiserverisse, et saaksime kuvada teile soovitud teavet. Selleks, et võimaldada teil meie veebisaiti kasutada, kogutakse, säilitatakse (lühikest aega) ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 • IP-aadress;
 • päringu kuupäev ja kellaaeg, vööndiaja erinevus Greenwichi keskmisest ajast (GMT);
 • päringu sisu (konkreetne veebileht);
 • operatsioonisüsteem ja selle pöörduse olek / HTTP-olekukood;
 • edastatav andmekogum;
 • veebisait, kust päring saabub;
 • brauser ja selle versioon ning kasutatav keel.

Oma õigustatud huvide kaitsmiseks säilitame neid andmeid piiratud aja jooksul muu hulgas selleks, et teha kohalikesse serveritesse ilma loata sisenemise või selle katse korral võimalikuks isikuandmete tuletamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

2. Küpsiste kasutamine

a) Mis on küpsised?

Me kasutame sellel veebisaidil küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse brauseri kaudu. Küpsised salvestavad teatud kindlat teavet (nt keele-eelistus, saidi seaded), mille teie brauser edastab meile, kui järgmisel korral seda veebisaiti külastate (olenevalt küpsiste kehtivusajast).

b) Kuidas küpsiste kasutamist piirata?

Te saate küpsiste kasutamist oma brauseri seadetes igal ajal muuta, sh nende kasutamise keelata. Paraku võib selle tagajärjel meie veebisaidi funktsionaalsus või kasutusmugavus halveneda.

c) Matomo

Me kasutame veebianalüüsi tööriista Matomo, et veebisait kasutajate vajadustele vastavaks muuta. Matomo loob pseudonümiseeritud andmete põhjal kasutajaprofiilid. Selleks salvestatakse teie seadmesse püsiküpsised, mille kaudu me saame teie kohta infot koguda. Nii suudame tuvastada tagasipöörduvad külastajad ja nende üle eraldi arvestust pidada. Teie isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a, kui olete nõusoleku andnud meie veebisaidil kuvatava küpsiste kasutamise teateriba kaudu. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks klõpsake seda linki ja seadistage teateriba kaudu küpsiste kasutamine endale sobivaks.

Matomo kasutab küpsiseid _pk_ses.1.5d3f ja _pk_id.1.5d3f. Neist esimesel on kehtivusaeg 30 minutit (_pk_ses.1.5d3f) ja teisel 13 kuud (_pk_id.1.5d3f). Nende küpsiste eesmärk on hinnata veebisaidi kasutajate käitumist (_pk_ses.1.5d3f) ja tuvastada tagasipöörduvaid külastajaid (_pk_id.1.5d3f).

3. Kolmandate isikute pakutavad teenused ja sisu meie veebisaidil

Meie veebisaidil kuvatakse ka kolmandate isikute pakutavaid teenuseid ja sisu. Kui kasutate selliseid teenuseid või teile kuvatakse sellist sisu, siis edastatakse teie andmed automaatselt ka asjaomasele pakkujale.
On võimalik, et asjaomane teenuse või sisu pakkuja töötleb teie andmeid enda määratud eesmärkidel. Selliste kolmandatest isikutest pakkujate kaasamisel, kes teadaolevalt töötlevad andmeid ka oma eesmärkidel, lähtume oma parimast teadmisest selle kohta, et isikuandmeid ei kasutataks muudel eesmärkidel kui sisu või teenuse kuvamiseks meie veebisaidil või et isikuandmeid edastataks ainult siis, kui te otsustate asjaomast teenust kasutada. Kuna meil puudub kontroll kolmandate isikute kogutud andmete ja nende töötlemise üle, ei ole meil võimalik esitada täpset teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta.

Lisateavet isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate asjaomase teenuse või sisu pakkuja andmekaitseavaldusest. Selliste pakkujate vastutust reguleerib andmekaitseseadus. See veebisait sisaldab järgmiste pakkujate teenuseid ja sisu:

4. Andmete edastamine volitatud töötlejatele

Mõningate andmete töötlemiseks kasutame spetsiaalseid teenusepakkujaid. Valime teenusepakkujaid hoolikalt ja jälgime neid regulaarselt. Nad töötlevad meie kogutud isikuandmeid tellimuste töötlemise raames üksnes meie nimel ja rangelt kooskõlas juhistega, milles oleme kokku leppinud.

Andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ainult siis, kui andmete kaitstus on piisaval määral tagatud.

5. Teave teie õiguste kohta

Kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide järgi on teil järgmised õigused:

 • õigus saada teavet selle kohta, milliseid teiega seotud isikuandmeid me oleme kogunud;
 • õigus oma isikuandmete parandamisele ja kustutamisele ning nende töötlemise piiramisele;
 • õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, mis on vajalik meie õigustatud huvide või avalike huvide tagamiseks või profiilianalüüsi tegemiseks, välja arvatud juhul, kui me esitame töötlemise jätkamiseks veenvad põhjendused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete jõustamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
 • andmete ülekandmise õigus;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Te võite oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasema töötlemise õiguspärasust. Üksikasjalikumat teavet leiate selle kohta eespool esitatud punktidest, mis käsitlevad teie nõusolekul põhinevat andmetöötlust.

Kui soovite neid õigusi teostada, esitage selle kohta taotlus allpool nimetatud kontaktisikule.

C. Kontaktandmed

Andmekaitsega seotud küsimustes võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga:
Saatke e-kiri.

D. Andmekaitseavalduse muutmine

Meil on õigus seda andmekaitseavaldust aeg-ajalt uuendada. Avalduses tehtud muudatused tehakse teatavaks meie veebisaidil. Muudatused kehtivad alates meie veebisaidil avaldamise kuupäevast. Seetõttu soovitame teil regulaarselt veebisaiti külastada ja pöörata tähelepanu võimalikele uuendustele.

Kehtib alates 17. juuni 2021.