Arendusplaanid

Meie eesmärk on arendada oma terminalide füüsilist ja digitaalset taristut moel, et see vastaks kõikidele teie praegustele ja tulevastele vajadustele.
Keskendume kliendikesksete taristu- ja digilahenduste arendamisele, et  muuta kaubavahetus sujuvaks, kiireks ja efektiivseks.

Taristuarendus

 • Suletud laopindade laiendamine 12 000 m2 võrra, koguala kasvab üle 85 000 m2 suuruseks;
 • Ladustamispindade laiendamine 2 ha võrra konteineritele ja ro-ro veeremitele;
 • Investeeringud – sadamaveokid, RTG kraanad ja teised laadurid.

Erinevad digilahendused

 • Automatiseeritud sissepääsuväravad koos iseteenindusterminalidega;
 • TCS ehk "ühe akna" põhimõttele tuginev digitaalne ühendatavus;
 • Tellimuste juhtimissüsteem (OMS);
 • Laopindade juhtimissüsteem (WMS);
 • Konteinerite hoolduse ja remondi süsteemi digitaliseerimine.
 • Paberivaba suhtlus klientide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste ametivõimudega;
 • Integreeritus Tallinna Sadama Targa Sadama lahendusega;
 • Digitaalne kaalumine;
 • Digitaalne ühendatavus raudteega.

Digitaalne ühendatavus raudteega

 • Põhja-Lõuna koridori (Tallinn-Odessa) potentsiaal;
 • Siiditee initsiatiivi potentsiaal – Muuga kui transiidi, ladustamise ja väärindamise asukoht;
 • Merevaigurongi (Amber train) potentsiaal - Muuga-Kaunase liin ro-ro kaupadele;
 • Rail Baltica alguspunktiga Muuga sadamas – tulevane multimodaalne terminal, mis ühendab 1520 mm ja 1435 mm laiusega raudteed.