Üldine informatsioon

HHLA TK Estonia asub Euroopa ja Aasia sõlmpunktis ning ideaalses asukohas nii põhja-lõuna kui lääne-ida suunas liikuvatele kaubavoogudele. Teenindame eritüübilisi laevu Muugal, mis on üks vähestest sadamatest Põhja-Euroopas, mida võib pidada jäävabaks.

Teenindame Muugat külastavaid laevu moodsaima tehnika ja laadimistehnoloogiaga. See loob meile võimaluse käidelda eritüübilisi laevu ning erinevat tüüpi kaupu – ro-ro ja lo-lo kaupu, üldkaupu, puistlasti ning kaupu, mida transporditakse konteinerites.

Laevade teenindamiseks kasutame kõige arenenumat tehnikat ning laadimistehnoloogiaid, misläbi suudame käidelda eritüübilisi laevu ning erinevat tüüpi kaupu. See hõlmab ro-ro ja lo-lo kaupu, üldkaupu, puistlasti ning kaupu, mida transporditakse konteinerites.

Meie terminalid teevad meist multifunktsionaalse operaatorettevõtte – me suudame peale ja maha laadida ning hoiustada erinevaid kaupu

  • Konteinerid (sh külmkonteinerid);
  • Segalast;
  • Puistlast;
  • Kiirus ja tõhusus.

Väärtustame kõrgelt uusima ja turvalisima infosüsteemi kasutamist, et lihtsustada ja kiirendada kaubavahetust ning teenindada oma kliente „ühe akna“ põhimõtetele tuginedes.

Meie ülemaailmsete tarneahelate partnerid on kaupade omanikud, logistikaeksperdid, transpordiettevõtted ning rahvusvahelised laevafirmad. Teeme pidevaid investeeringuid ja arendustöid oma infosüsteemi, et tagada selle usaldusväärsus ja integratsioon. Läbipaistva, samas kiire ja tõhusa kaupade käitlemise tagamiseks oleme investeerinud kõige arenenumatesse tarkvaralahendustesse, et klientidega andmeid vahetada, konteinereid positsioneerida, laadimistehnikat kontrollida, laopindu juhtida ning ametivõimudega suhelda.