Üld- ja külmkaupade terminal

Multimodaalses kaubaterminalis on ilmastikukindlat laopinda 86 500 m2 ning avatingimustes 55 000 m2 nii puistlasti kui alustel kaupade tarbeks.

Peamised teenused

 • Kuni 60 000 GT tonnaažiga laevade lastimine ja lossimine;
 • Maantee- ja raudteetranspordiga saabuva kauba käitlemine, sh kaupade peale- ja mahalaadimistööd raudteevagunites ja -platvormidel;
 • Kaupade vabatsoonis ladustamine nii avatingimustes kui ilmastikukindlatel laopindadel;
 • Ilmastikukindlad laopinnad puist- ja segalastile kogupinnaga üle 86 500 m2;
 • Terminali kogupindala üle 20 hektari;
 • Aktsepteeritud ELi piiripunkt veterinaarkontrolli all olevatele kaupadele;
 • Saatmine ja dokumentatsioon;
 • OOG kauba käitlemise võimalus;
 • Raudteeühendus.

Meil on laialdane kogemus järgnevate veoseliikide töötlemises.

 • Puistlast (väetised, teravili, turvas jm);
 • Kottidesse ja kastidesse pakendatud kaup (kakao, suhkur, riis);
 • Ehitusmaterjalid;
 • Saematerjal, ümarpuit;
 • Metallid (must ja värviline);
 • Toidukaubad;
 • Paber (rullidena, alustel) ja tselluloos;
 • Sõiduautod;
 • Vanametall, masinad;
 • Suuremõõduline ja – mahuline erikaup.

Lae alla: Üld- ja külmkaupade terminali liiklusskeem