HHLA TK Estonia ajalugu

 • 2023    koostöös Fenride GmbH-ga automatiseeritud terminali projekti käivitamine ja selle esimese etapi edukas lõpuleviimine, uue lao ehitamine pindalaga 4000 m², kahe päikesepargi koguvõimsusega 337 kW kasutusele võtmine
 • 2022    mobiilse hüdrokraana Mantsinen 120 DER (elektri- ja diiselmootoriga) käikuvõtt, uute ladude ehitamine pindalaga 8000 m2
 • 2021    kahe post-Panamax suuruses laevu teenindava STS kraana soetamine
 • 2020    13. kail mobiilse ro-ro rambi käikuvõtt, konteinerite hooldus- ja remondidepoo käikuvõtt
 • 2019    konteineriterminali laiendus 31 ha võrra
 • 2018    HHLA Group peakontoriga Hamburgis saab terminali 100% omanikuks, ettevõtte nimeks saab HHLA TK Estonia
 • 2017    Ro-ro liini avamine Muuga ja Vuosaari vahel
 • 2014    Konteineriterminali laiendus 10,5 ha ning raudteeühenduse laiendamine 2,5 km võrra
 • 2012    Transiidikeskuse AS, AS Muuga CT ja AS Refetra ühinemine
 • 2010-2011    ladude kompleksi moderniseerimine
 • 2010    17. kai kasutuselevõtmine
 • 2009    kolmanda STS kraana käikuvõtt
 • 2008    külmutuskonteinerite depoo valmimine 350 ühikuga
 • 2008    RMG kraana käikuvõtt
 • 2007    käideldi miljones TEU
 • 2007    rööbastel sildkraana (RMG) kraana tarne leping
 • 2007    alustas regulaarne konteinerirong Moskvasse
 • 2006    teise STS kraana käikuvõtt
 • 2004    esimese konteinerikraana (STS) käikuvõtt
 • 2004    kaide nr 14 ja 15 valmimine
 • 2001    kai nr 16 valmimine, uute laoplatside kasutuselevõtt
 • 2000    konteineriterminali esimese ehitusjärgu infrastruktuuri rajamine
 • 1998    asutati AS Muuga CT, sõlmiti esimene stividorileping liinioperaatoriga
 • 1996    asutati Transiidikeskuse AS ja AS Refetra
 • 1995    Eesti Merelaevanduse esimene konteinerilaev Muuga alustas regulaarseid reise 
 • 1986    Muuga sadama valmimine, kaide nr 11, 12, 13 käikuvõtt