Teenused

HHLA TK Estonia haldab multimodaalset kaubaterminalide kompleksi nn "ühe akna" põhimõttel.

Meie peamised teenused

  • Konteinerilaevade ning ro-ro ja lo-lo laevade teenindamine;
  • Kaupade peale- ja mahalaadimine (konteinerid, üldkaup, külmutatud kaup, puistlast, suuremõõduline ja -mahuline erikaup);
  • Kaupade säilitamine Muuga vabatsoonis nii avatingimustes kui suletud laopindadel;
  • Maantee- ja raudteetranspordiga saabuva kauba käitlemine, sh kaupade peale- ja mahalaadimistööd raudteevagunitega ja -platvormidel;
  • Ekspedeerimisteenused, tolli- ja muude transpordidokumentide ettevalmistamine, kauba omanikuvahetuse korraldamine vabatsoonis jne.