01.02.2024

Video: HHLA TK Estonia konteineriterminalis käideldi Eestisse jõudnud kaitsevarustust

Foto autor: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, www.rkik.ee.

Hiljuti jõudis meritsi Eestisse kaitseväe vajadusteks mõeldud laskemoon, mis lossiti laevalt veokitele HHLA TK Estonia konteineriterminalis.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus hankis Eesti kaitseväe tarbeks 2022. aastal 155mm suurtükimürske, mis jõudsid hiljuti konteineritesse pakituna Muuga sadamasse.

Konteinerite käitlemine nõudis paljude osapoolte ühist hoolikalt planeeritud pingutust, kuna nii käitlemise kiirus, tõstete täpsus kui nõuded turvalisusele olid selle projekti puhul erakordsed. Lumised ilmaolud seadsid kogu protsessile veel täiendava nõudmise tähelepanu järele, ent kogu protsess kulges sujuvalt ja meie partner oli üheskoos saavutatuga rahul.